Borivoj Ranitović

Stručni trener za tai chi chuan, obrazovan za vođenje treninga pri najvišim državnim obrazovnim institucijama za sport u Republici Hrvatskoj:

-Hrvatskoj olimpijskoj akademiji
-Hrvatskom wushu savezu
-Hrvatskom savezu sportske rekreacije „Sport za sve“.

Ima više stručnih diploma međunarodnog karaktera.

Kao suautor sudjelovao je u znanstveno medicinskom projektu „Tai chi vs. fizikalna terapija“ u Zavodu za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju Kliničke bolnice „Sveti Duh“ u Zagrebu. Rezultati projekta pokazali su da vježbe tai chia izravno i blagotvorno pridonose i sudjeluju u procesu iz/liječenja bolesnika, u vrlo sličnim, visokim postocima kao i metode službene medicine.

Počnite vježbati već danas!