Maja Kozlovec

Diplomirala je 2018. godine na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu stekavši zvanje magistre kineziologije.

Niz godina je igračica i trenerica rukometa u Ženkom rukometnom klubu „Samobor“.

Od 2013. godine voditeljica je sportske rekreacije u Društvu za športsku rekreaciju „Šport za sve“ Samobor.

Počnite vježbati već danas!