Jadranka Kolar

Sportskom rekreacijom bavi se više od 40 godina, a radni je vijek provela kao medicinska djelatnica u sektoru zdravstva.

Od 2013. godine vodi program treninga korektivne i medicinske gimnastike u Maredi u Istri, a od 2017. godine i u Društvu za športsku rekreaciju „Šport za sve“ Samobor

Počnite vježbati već danas!